سمینار آشنایی با مقاله نویسی

✔️آشنایی با بانک های اطلاعاتی، نحوه تدوین مقالات علمی و مدیریت منابع علمی

◾️سخنران: دکتر علی توکلی کاشانی
(استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده عمران، گروه برنامه ریزی حمل و نقل و معاون آموزشی دانشکده عمران)
◾️زمان: دوشنبه ۲اسفند
◾️ساعت: ۱۲:۴۵ الی ۱۵
◾️مکان: آمفی تئاتر دانشکده مکانیک