علی توکلی کاشانی

نشانی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، اتاق شماره 286

تلفن: 77803100-021

فاکس: 77240310-021

Email:alitavakoli@iust.ac.ir

تحصیلات

1376 - 1380، دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی مهندسی عمران - عمران

1380 - 1382، دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناسی ارشد مهندسی برنامه­‌ریزی حمل‌ونقل

1383 - 1390، دانشگاه علم و صنعت ایران، دکترای مهندسی برنامه‌­ریزی حمل‌ونقل

ســـــوابق کاری

1- دانشگاه علم و صنعت ایران

  1-1- معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران

  2-1- استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی حمل‌ونقل دانشکده مهندسی عمران

  3-1- مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

  4-1- مدیریت کتابخانه دانشکده مهندسی عمران

  5-1- معاون مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل‌ونقل جاده­‌ای دانشگاه علم و صنعت ایران

  6-1- استاد مشاور دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی عمران 

2- پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

  1-2- کارشناس ارشد بخش ایمنی

  2-2- عضو کمیته امداد و فوریت­‌های پزشکی کمیسیون ایمنی را­ه‌های کشور

  3-2- مدیر پروژه‌های؛ «کالیبراسیون مدل محدودیت منطقه‌ای سرعت در شبکه راه‌ها»، «تهیه دستورالعمل ایمن‌سازی ترافیکی پل‌های راه»، «دستورالعمل مدیریت صحنه تصادفات» و «ارتقای دانش و آگاهی کاربران راه در جهت اصلاح رفتارهای ترافیکی» 

3- مهندسین مشاور طرح راه‌های طلایی

  1-3- کارشناس ارشد پروژه‌های «مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافیک کاشان» و «مطالعات طرح جامع ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای کشور»

ســـــوابق تدریس

1- «مهندسی ایمنی ترافیک» (کارشناسی ارشد و دکترا)

2- «آمار و احتمالات پیشرفته مهندسی»، «اقتصادسنجی»، «آشنایی با اصول و مبانی GIS»، «تجزیه و تحلیل ایمنی راه» و «بازرسی و بازدید ایمنی راه» (کارشناسی ارشد)

3- «راهسازی»، «ماشین‌آلات راهسازی»، «مهندسی ایمنی راه» و «آشنایی با رشته مهندسی عمران» (کارشناسی)

4- «مدیریت ایمنی راه»، «مدیریت سرعت و آشنایی با روش‌های آرام‌سازی ترافیک» و «آشنایی با مبانی ایمنی حمل‌و نقل جاده‌ای» (کارشناسان وزارت راه و شهرسازی)

5- برگزاری سمینارهای «آشنایی با بانک‌های اطلاعاتی، روش تحقیق، مدیریت منابع علمی، نحوه تدوین پایان‌نامه و مقالات علمی» (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

مقـــــــالات ISI

1- Anavari, Mohammadbagher; Tavakoli Kashani, Ali; Rabieyan, Rahim, “Identifying the most important factors in the at-fault probability of motorcyclists based on classification tree models”. International Journal of Civil Engineering, Accepted for publication

2- Tavakoli Kashani, Ali; Anavari, Mohammadbagher; Mohammadian, Ahmad, “Male drivers speed choice in Iran in relation to driver and front passenger characteristics”. Transportation Research; Part F, Vol 41, pp 97-103, 2016.

3- Tavakoli Kashani, Ali; Besharati, Mohammad Mehdi, “Fatality rate of pedestrians and fatal crash involvement rate of drivers in pedestrian crashes: A case study of Iran”. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Accepted for publication

4- Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Shahri, Matin, “Data mining of dangerous overtaking on two-lane rural roads”. Proceedings of the ICE - Transport, Vol 168, issue 6, pp 523-531, 2015. 

5- Tavakoli Kashani, Ali; Rabieyan, Rahim; Besharati, Mohammad Mehdi, “A data mining approach to investigate the factors influencing the crash severity of motorcycle”. Journal of safety research, Vol 51, pp 93-98, 2014.

6- Ghaffari, Ahmadreza; Tavakoli Kashani, Ali; Moghimidarzi, Sayedbahman. “Identification of Black Spots Based on Reliability Approach”. Journal PROMET – Traffic & Transportation, Vol 25, issue 6, pp 525-532, 2013.

7- Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Ranjbari, Andishe, “Identifying Driver Characteristics Influencing Overtaking Crashes”. Traffic Injury Prevention, Vol 11, issue 4, pp 411-416, 2010. 

8- Tavakoli Kashani, Ali; Shariat Mohaymany, Afshin; Ranjbari, Andishe, “A Data Mining Approach to Identify Key Factors of Traffic Injury Severity”. Journal PROMET – Traffic & Transportation, Vol 23, issue 1, pp 11-17, 2011. 

9- Tavakoli Kashani, Ali; Shariat Mohaymany, Afshin, “Analysis of the Traffic Injury Severity on Two-Lane, Two-Way Rural Roads Based on Classification Tree Model”. Safety Science, Vol 49, issue 10, pp 1314-1320, 2011. 

10- Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Nosrati, Hadi; Ranjbari, Andishe, “Identifying significant predictors of head–on conflicts on two-lane rural roads using inductive loop detectors data”. Traffic Injury Prevention, Vol. 12, No. 6, 2011, pp. 636-641.

مقالات ISC، علمی-پژوهشی و معتبر بین‌المللی

1- Tavakoli Kashani, Ali; Sokouni Ravasani, Mahdi; Ayazi, Ehsan, “Analysis of drivers' behavior using Manchester driver behavior questionnaire based on roadside interview in Iran”. International Journal of Transportation Engineereing, Vol. 4, No. 1, 2016, pp. 61-74.

2- Tavakoli Kashani, Ali; Ayazi, Ehsan, “Identifying significant variables influencing overtaking maneuvers on two-lane, two-way ural roads in Iran”. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, Vol. 44, No. 3, 2016, pp. 155-163.

3- «اثر رفتار رانندگان اتوبوس‌های درون‌شهری تهران بر ریسک تصادف آنها بر اساس داده‌های وافعی تصادف». علی توکلی کاشانی، حمزه منصوری کارگر. مطالعات پژوهشی راهور، سال پنجم، شماره 16، بهار 1395

4- Tavakoli Kashani, Ali; Rabieyan, Rahim; Besharati, Mohammad Mehdi “Modeling the effect of operator and passenger characteristics on the fatality risk of motorcycle crashe”. Journal of Injury and Violence Research, Vol. 8, No.1, 2016.

5- «بررسی عوامل موثر بر انتخاب سرعت رانندگان مرد». علی توکلی کاشانی، محمدباقر انواری. فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، سال سوم، شماره 10، پاییز 1393

6- «ارائه مدل اولویت بندی ایمنی تقاطعات همسطح با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی». شهریار افندیزاده، علی توکلی کاشانی، شهاب حسن‌پور. فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، سال سوم، شماره 9، تابستان 1393

7- «بررسی اثر سن موتورسوار و عوامل محیطی بر ریسک تصادفات موتورسیکلت‌ بر اساس مفهوم مواجهه شبه‌القایی». علی توکلی کاشانی، رحیم ربیعیان. فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل‌ونقل، سال ششم، شماره دوم، زمستان 1393

8- Shariat Mohaymany, Afshin; Tavakoli Kashani, Ali; Nosrati, Hadi; Kazemzadehazad, Snaz, “Development of Head-On Conflict Model for Overtaking Maneuvers on Two-Lane Rural Roads Using Inductive Loop Detectors”. Journal of Transportation Safety & Security, Vol 5, issue 4, pp 273-284, 2013.

9- Tavakoli Kashani, Ali; Shariat Mohaymany, Afshin; Ranjbari, Andishe, “Analysis of factors associated with traffic injury severity on rural roads in Iran”. Journal of Injury and Violence Research, Vol 4, No. 1, 2012.

10- «تحلیل شدت مصدومیت ناشی از تصادفات در راه‌های دوخطه برون‌شهری با استفاده از مدل‌های داده‌کاوی». علی توکلی کاشانی، افشین شریعت مهیمنی. پژوهشنامه حمل‌ونقل، تابستان 1389

مقــالات  علمی -ترویجی

1- «شناسایی متغیرهای اثرگذار بر انجام مانورهای سبقت خطرناک در راه‌های دوخطه دوطرفه برون‌شهری». علی توکلی کاشانی، احسان ایازی. مجله علمی- ترویجی راهور، دوره سیزدهم، شماره34، تابستان 1395.

2- «مروری بر مفهوم رویدادهای نزدیک‌به‌تصادفات و کاربرد آن در تحلیل ایمنی ترافیک». علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی. مجله علمی- ترویجی راهور، دوره دوازدهم، شماره 29، بهار 1394.

3- «بررسی روند تغییرات سهم حمل و نقل ریلی و میزان تلفات حمل و نقل جاده ای». علی توکلی کاشانی. مجله علمی- ترویجی جاده، در نوبت چاپ.

4- «قابلیت‌ها و کاربردهای روش مواجهه شبه‌القایی در تحلیل تصادفات». علی توکلی کاشانی، رحیم ربیعیان. مجله علمی- ترویجی فناوری حمل و نقل، سال هشتم، شماره 21، زمستان 1392.

5- «پیش‌بینی نرخ سبقت‌گیری در راه‌های دوخطه برون‌شهری با توجه به حجم ترافیک» . افشین شریعت مهیمنی، حسن ذوقی، علی توکلی کاشانی، علی نویدی. فصلنامه راهور، سال هفتم، شماره 9، بهار 1389.

6- «ارایه مدل نحوه تصمیم‌گیری در اجرای مانور سبقت در راه‌های دوخطه برون‌شهری» . افشین شریعت مهیمنی، حسن ذوقی، علی توکلی کاشانی، علی نویدی. فصلنامه راهور، سال هفتم، شماره 10، تابستان 1389. 

مقــالات  کنفرانسی

1- Tavakoli Kashani, Ali; Zangooei, Hossein; Ayazi, Ehsan; Sokouni, Mahdi, “Identifying Determinants of Unpermitted Overtaking on Two-Lane, Two-Way Rural Roads in Iran”. Transportation Research Board 95th Annual Meeting, U.S.A, Washington, D.C. 2016.

2- « Crash pattern and Fatality risk of different pedestrian age - groups in Iran»، علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی. ششمین سمینار بین‌المللی کاهش حوادث ترافیکی ، شیراز، 1394. (انتخاب شده بعنوان مقاله برتر)

3- «ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد ایمنی راه‌های استان‌ها»، علی توکلی کاشانی، مسلم عزیزی بندرآبادی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، تهران، 1394.

4- «بررسی رفتار رانندگان و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در انجام مانورهای سبقت غیرمجاز در راه‌های دوخطه دوطرفه برون‌شهری»، علی توکلی کاشانی، مهدی سکونی، احسان ایازی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، تهران، 1394.

5- «ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد استان‌ها در زمینه‌ی ایمنی راه‌های روستایی»، علی توکلی کاشانی، مسلم عزیزی بندرآبادی. نخستین کنفرانس ملی حمل‌ونقل روستایی، تهران، 1394.

6- «کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه‌ی بین رفتار رانندگی، ویژگیهای شخصیتی و نگرش راننده»، علی توکلی کاشانی، مهدی سکونی، احسان ایازی. پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1394.

7- «اثر مشخصه‌های هندسی و ترافیکی راه بر انجام مانور سبقت در راههای دوخطه دوطرفه برونشهری (مطالعه موردی: راههای برونشهری استانهای زنجان و آذربایجان شرقی)»، علی توکلی کاشانی، احسان ایازی، مهدی سکونی. پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1394.

8- «تحلیل تصادفات عابرین پیاده در ایران با استفاده از تکنیک درخت خطا»، علی توکلی کاشانی، محمدمهدی بشارتی، محمدهادی بشارتی. پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1394.

9- «بررسی و تحلیل تخلفات و خطاهای رانندگان اتوبوس‌های درون‌شهری شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه»، علی توکلی کاشانی، حمزه منصوری کارگر. چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1393.

10- «ارزیابی پارامترهای ایجاد تصادفات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی در بزرگراه‌ها و آزادراه‌های برون‌شهری ایران»، علی توکلی کاشانی، علی وامق، احمد محمدیان. چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1393.

11- «مدیریت دسترسی و کاربری حاشیه راه‌ها»، علی توکلی کاشانی. پنجمین همایش ملی مدیریت ترافیک، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، تهران، 1393.

12- «اثر مشخصه‌های سفر بر سرعت انتخابی توسط رانندگان (مطالعه موردی؛ آزادراه‌ها و بزرگراه‌های برون شهری استان اصفهان)»، علی توکلی کاشانی، محمدباقر انواری. سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1392.

13- «تخمین فراوانی تصادفات در نواحی شهری با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی انطباقی: مطالعه موردی شهر مشهد»، مجتبی رجبی بهاءآبادی، علی توکلی کاشانی. سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1392.

14- «تحلیل ارتباط سهم حمل‌ونقل ریلی و نرخ تصادفات و تلفات در حمل‌ونقل جاده‌ای»، نریمان نیکو، علی توکلی کاشانی. دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1391.

15- «ارائه روش مبتنی بر آنالیز قابلیت اطمینان در شناسایی نقاط پرتصادف». علی توکلی کاشانی، احمدرضا غفاری. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 1390.

16- «نقش سرعت در احتمال وقوع و شدت تصادفات». شاهین شعبانی، علی توکلی کاشانی. هفتمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 1385.

کتاب و جزوات آموزشی

1- «فناوری و اقدامات ابتکاری کنترل ترافیک در اروپا»، ترجمه: علی توکلی کاشانی، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری – دفتر مطالعات فناوری و ایمنی، تابستان 1385.

2- «کلاه ایمنی. دستورالعمل طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه استفاده از کلاه ایمنی»، ویراستار: علی توکلی کاشانی، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری، 1386

3- جزوه آموزشی «بازرسی و بازدید ایمنی راه»، برای دانشجویان کارشناسی ارشد «برنامه ­ریزی حمل و نقل»، گردآوری و تدوین: علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393

4- جزوه آموزشی « تجزیه و تحلیل ایمنی راه »، برای دانشجویان کارشناسی ارشد «برنامه ­ریزی حمل و نقل»، گردآوری و تدوین: علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393

5- جزوه آموزشی «آمار و احتمالات پیشرفته مهندسی»، برای دانشجویان کارشناسی ارشد «برنامه ­ریزی حمل و نقل»، گردآوری و تدوین: علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393

6- جزوه آموزشی «مهندسی ایمنی راه»، برای دانشجویان کارشناسی «مهندسی عمران»، گردآوری و تدوین: علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393

7- جزوه آموزشی «معرفی GIS و کاربردهای آن»، گردآوری و تدوین: دکتر شمس نوبخت، علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1380

8- جزوه آموزشی «ایمنی ترافیک»، برای دانشجویان دکترای «برنامه­ ریزی حمل و نقل»، گردآوری و تدوین: علی توکلی کاشانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393

9- جزوه آموزشی «آشنایی با مبانی ایمنی حمل و نقل جاده‌ای»، تهیه و تدوین: علی توکلی کاشانی، بخش آموزش مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل و نقل جاده­ای دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390

10- جزوه آموزشی«مدیریت سرعت و روش­های کنترل آن در راه‌ها»، تهیه و تدوین: علی توکلی کاشانی، بخش آموزش مرکز تحقیقات ایمنی کاربردی حمل و نقل جاده­ای دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390

11- جزوه آموزشی «آموزش نرم­افزار SAFE2000»، تدوین: علی توکلی کاشانی، انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، 1380

پروژه‌های مطالعاتی

1- «مطالعات جامع ایمنی راه‌های شریانی استان مرکزی»، کارفرما؛ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور

2- «ارتباط سرعت با ایمنی راه‌ها»، کارفرما؛ پژوهشکدة حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

3- «بررسی سیستم‌های مدیریت ایمنی در حمل و نقل جاده‌ای»، کارفرما؛ پژوهشکدة حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

4- «بررسی لزوم ایجاد مرکز تحقیقات ایمنی جاده‌ای در کشور»، کارفرما؛ پژوهشکدة حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی  

دوره‌های آموزشی

1- (1386) TÜV NORD-TÜV Academy-Iran–Germany، دوره آموزشی HSE

(Basics, Structure, Documentation of Health, Safety, Enviroment Management System HSE-MS)

2- (1387) پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری، دوره آموزشی تحلیل داده‌های آماری

3- (1388) موسسه IINgroups Integrated Information Network، دوره آموزشی آشنایی با بانک‌های اطلاعاتی ISI، ProQuest، EndNote Web و ... در دانشگاه علم و صنعت ایران

4- (1388) دانشکده صنایع و دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران، داده‌کاوی و کاربردهای آن در تجارت و صنعت

5- (1390) پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار ای‌موس (AMOS)