فایل های پیشنهادی دفتر برنامه ریزی درسی

آبان ۲۴, ۱۳۹۸ | نکات آموزشی

همانگونه در روز برگزاری سمینار به شما توضیح دادم، دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه علم و صنعت ایران فایل هایی را برای آشنایی هرچه بیشتر شما با مقوله علم سنجی و مقاله نویسی به شما دانشجویان عزیز ارائه کرده است.

شما می توانید از طریق لینک های زیر به مطالب دست یابید.

مسئاله شناسی با رویکرد خلاقانه بر مبنای دانش TRIZ

کارگاه استراتژی و ترفند های جست و جو در اینترنت

علم سنجی

دوره آموزشی نرم افزار EndNote X7

سرقت علمی

اصول مقاله نویسی

علم سنجی و پایگاه تحلیلی اسنادی

پروپوزال نویسی