مهارت نوشتن دانشگاهی به زبان انگلیسی

آبان ۲۴, ۱۳۹۸ | خبر, نکات آموزشی

دانشجویان عزیز می توانند از طریق لینک زیر به مطالب ارائه شده در دوره آموشی “مهارت نوشتن دانشگاهی به زبان انگلیسی” که توسط سرکار خانم دکتر تقی زاده ارائه شده است درسترسی پیدا کنند.

مهارت نوشتن دانشگاهی به زبان انگلیسی