دسترسی سریع

پایان نامه ها

پایان نامه های دکترا

 1. ارائه ی روشی برای ارزیابی عوامل موثر بر ایمنی ترافیکی استان های کشور با ملاحظه ی تاریخچه ی زمانی ،محمد مهدی بشارتی (1393-1399)
 2. تحلیل ایمنی مکانی-زمانی معابر آزادراهی ، کامران زندی (1393-1399)

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1.  ارائه مدلی برای انتخاب سرعت توسط رانندگان،محمد باقر انواری (1390-1392)
 2. مدلسازی ریسک نسبی تصادفات موتورسیکلت‌، رحیم ربیعیان (1390-1392)
 3. مدل شناسایی رفتارهای پرخطر رانندگی بر اساس علل تامه ی تصادفات، علی وامق (1390-1392)
 4. شناسایی الگوهای حاکم بر تصادفات ترافیکی با استفاده از مدل های داده کاوی، محمد مهدی بشارتی (1391-1393)
 5. مدلسازی ریسک فردی رانندگان اتوبوس برون شهری،امین رادمرد (1391-1393)
 6. مدل‌سازی متغیرهای شخصیتی و رفتاری مؤثر بر ریسک رانندگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری،حمزه منصوری کارگر (1391-1393)
 7. ارائه مدلی برای انجام مانور سبقت،احسان ایازی (1392-1394)
 8. اثر مشخصه های رفتاری رانندگان بر انجام مانور سبقت در راه های دوخطه دوطرفه برون شهری،مهدی سکونی (1392-1394)
 9.  ارائه شاخصی برای برآورد و مقایسه ی عملکرد استان های کشور در زمینه ایمنی راه ها،مسلم عزیزی بندرآبادی (1392-1394)
 1. مقایسه وضعیت رانندگی مناطق مختلف کشور، بر اساس مدلهای خوشه بندی داده-های تصادفات،احمد محمدیان (1392-1394)
 1. مدلسازی اثر متغیرهای دینی و شخصیتی بر رفتار ترافیکی رانندگان سواری شخصی (مطالعه موردی؛ تهران، قم و یزد)،محمد کاظم ایپکچی (1393-1396)
 2. مدلسازی اثر متغیرهای فرهنگی-اجتماعی سبک زندگی بر رفتار رانندگان سواری شخصی و موتورسیکلت،شهاب دبیری نژاد (1393-1395)
 3. اثر نسبی عامل نوع خودرو در ارتباط با سایر عوامل مؤثر بر شدت تصادفات ترافیکی،حسام عارفخانی (1393-1395)
 4. تأثیر شمارشگرهای معکوس بر ایمنی تقاطعات،امرحسین احمدی نژاد (1394-1397)
 5. مدلسازی ریسک تصادف رانندگان سامانه اتوبوسهای تندرو براساس پروفیل سرعت،بهرام خرّم (1394-1396)
 6. مدلسازی اثر عوامل کلان غیر ترافیکی بر تلفات حوادث ترافیکی،زهرا سرتیبی (1394-1397)
 7. امدلسازی اثر عوامل کلان غیر ترافیکی بر تلفات حوادث ترافیکی،سماعیل علی جعفری (1394-1397)
 8. اثر ساختارشبکه معابر بر ایمنی تردد،سعید افشارنسب (1395-1397)
 9. اثر دوربین های کنترل سرعت درکاهش تصادفات معابر بزرگراهی به روش مطالعه قبل وبعد،بهاره بختی (1395-1398)
 10. مدل ریسک نسبی شدت تصادفات وسایل نقلیه مختلف در برخورد با اشیا ثابت،ایمان تابع بردبار (1395-1398)
 11. مدلسازی ریسک نسبی تصادفات سرعت،نسرین نظری (1395-1398)
 12. مدل شناسایی ویژگی های رانندگان در تصادفات عبور از چراغ قرمز،سعیده امیری فر (1396-1399)
 13. مهسا جعفری 1396-99 تحلیل شدت حوادث ترافیکی بر اساس مدلسازی معادلات ساختاری
 14. محمد حمیدی 1396-99 اثر ساختار شبکه‌ی معابر بر ایمنی تردد با استفاده از تئوری چیدمان فضا
 15. شناسایی عوامل مؤثر بر تصادفات خستگی و خواب آلودگی با استفاده از مدل های داده کاوی،مرضیه رخشانی مقدم (1396-1399)
 16. مدلسازی پذیرش خودرو خودران برای کاربران ایرانی،علیرضا روشن قلب (1396- )
 17. اندازه گیری سطح ایمنی معابر شهری بر اساس تحلیل ویژگی های فضایی شبکه معابر،علی میرهاشمی(1396-1399)
 18. اثر الگوی معابر بر ایمنی تردد با استفاده از تقریب لاپلاس تو در تو یکپارچه،شایان ازهاریان فر (1397-)
 19. ارزیابی و مقایسه ی ایمنی ترافیک کلان شهر های منتخب کشور،شکیلا تیمناک (1397-)
 20.   تحلیل مکانی- زمانی تصادفات درون شهری( مطالعه موردی شهر قزوین و زنجان)،امیرحامد جوان (1397-)
 21. مدل اثر مولفه های شخصیتی درونی و بیرونی بر رفتار تصادفات رانندگان،مهدی رحیمی (1397- )
 22. عوامل موثر بر آناتومی و شدت جراحت مصدومین در حوادث ترافیکی،مهران مهتابی (1397-)
 23.   اثر متغیرهای فرم شهری بر ایمنی ترافیک در شهرهای منتخب کشور،کوثر نوفلی (1397- )