مقالات برگزیده

دسته بندی

انتخاب دسته بندی
دسته بندی
آموزش

بررسی مقالات و مجلات حمل‌ونقلی

در این ویدئو مقاله‌ای تحت عنوان Innovative “bring-service-near-your-home” operations under Corona-virus (COVID-19/SARS-CoV-2) outbreak: Can logistics become the messiah بررسی کرده‌ایم وهمچنین در مورد مجلات حمل‌ونقلی

مشاهده مطلب »