معرفی نرم افزار

دسته بندی

انتخاب دسته بندی
دسته بندی
معرفی نرم افزار

معرفی نرم افزار Endnote

معرفی نرم افزار endnote اندنوت (EndNote) محصولی از شرکت تامسون رویترز (Thomson Reuters) نرم افزاری جهت ذخیره و سازماندهی منابع مورد استفاده در روند پژوهش می‌باشد. این

مشاهده مطلب »