دکتر علی توکلی کاشانی

دانشیار گروه مهندسی حمل و نقل دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده عمران ساختمان شماره 2، طبقه چهارم، اتاق 410

فاکس: ۷۷۲۴۰۳۱۰-۰۲۱

خدمات

توسعه نرم افزارهای کاربردی

طراحی و توسعه نرم افزارهای مرتبط با ایمنی حمل و نقل

عوامل انسانی در ایمنی راه ها

تحلیل عوامل روانشناختی و جامعه شناختی موثر بر ایمنی حمل و نقل

تحلیل پیشرفته داده ها

به کارگیری روش های نوین علم داده و علم آمار پیشرفته برای تحلیل اطلاعات مربوط به ایمنی حمل و نقل

مطالعات جامع ایمنی راه ها

مطالعه عوامل موثر بر ایمنی راه ها و مدل سازی فراوانی و شدت تصادفات

ممیزی و بازرسی ایمنی راه

طراحی و توسعه نرم افزارهای مرتبط با ایمنی حمل و نقل

خبر ویژه

آموزش

سمینار مقاله نویسی

  به لطف خدا برای چندمین سال پیاپی، سمینار آشنایی با مقاله نویسی و تدوین پایان نامه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار میگردد. آشنایی با

ادامه مطلب >>

آخرین مطالب

آموزش

سمینار مقاله نویسی

  به لطف خدا برای چندمین سال پیاپی، سمینار آشنایی با مقاله نویسی و تدوین پایان نامه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار میگردد. آشنایی با

ادامه مطلب >>