معرفی متخصصین

دسته بندی

انتخاب دسته بندی
آموزش

آینده حمل‌ونقل بخش 2

در این ویدئو میخوایم از تکنولوژی‌هایی که ممکن هست در آینده در صنعت حمل‌ونقل استفاده بشه صحبت کنیم. بعضی از تکنولوژی‌ها به مرحله‌ی تست اولیه

مشاهده مطلب »
معرفی متخصصین

معرفی متخصصین حمل و نقلی

Dominique Lord http://scholar.google.com/citations?user=A1GQZYgAAAAJ&hl=en Texas A&M University Citations :12320   h-index : 48  i10-index  133 His primary interests are conducting fundamental research on accident analysis methodology, new

مشاهده مطلب »
آموزش

آینده حمل‌ونقل بخش 1

در این ویدیٔو میخوایم از تکنولوژی‌هایی که ممکن هست در آینده در صنعت حمل‌ونقل استفاده بشه صحبت کنیم. بعضی از تکنولوژی‌ها به مرحله‌ی تست اولیه

مشاهده مطلب »