ایمنی راه – آرام‌سازی ترافیک4

در این ویدئو مطالبی در مورد آرام‌سازی ترافیک در سطح دو ارائه میشه که مجموعه اقدامات فیزیکی هستند که با اعمال تغییرات و عملیات‌های اجرایی و فیزیکی در سطح و حاشیه معابر، از سرعت تردد و حجم وسایل نقلیه کم میشه و در نتیجه ایمنی کاربران سواره و پیاده افزایش پیدا میکنه.

خبر

نشست تخصصی

بررسی نقش کارکردی رسانه های جمعی و فرهنگ ترافیک با حضور دکتر توکلی کاشانی http://www.skyroom.online/ch/rasaneh.org/neshast

ادامه مطلب»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.